:: Start :: O nas :: Promocje :: Regulamin :: Zamówienia :: Dostawy :: Galeria :: Współpraca :: Kontakt ::

Wizytówki
Wizytówki Firmowe

Wizytówki Osobiste

Kalendarzyki

Karty Rabatowe

Karty Rabatowe
- Numerowane
- Kody Kreskowe


Karnety, Karty
i wizytówki składane


Karty Lojalnościowe

Zakładki do książek

Metki, Etykiety

Wizytówki i inne
- druk cyfrowy
Kalendarzyki
Ulotki

Karty pocztowe !

Foldery

Plakaty

Papier firmowy

Grafikę komputerową

Tworzenie stron www

Hosting stron www

Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach
Promocje
DOSTAWA GRATIS *
Dostawa gratis
* na terenie Polski paczką
ekonomiczną Poczty Polskiej


projekt gratis Na życzenie -
projekt GRATIS


RABATY
Wszystkie promocje się łączą !!!
Nowości
W tym miejscu poinformujemy Cię o nowościach w ofercie.
Kontakt

MICRO PROJECT
Al. 23 Stycznia 26
86 - 300 Grudziądz

056 46 531 57
0 502 114 698
druk@microproject.pl
Regulamin

 § 1 Warunki ogólne

1. Serwis www.wizytowki.galeriafirm.pl jest własnością firmy Micro Project z siedzibą w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 26
2. Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Micro Project, a Klientem korzystającym z serwisu wizytowki.galeriafirm.pl oraz zamieszczonych w nim formularzy zamówień.
3. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Micro Project.
4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
6. Micro Project zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim.
7. W przypadku Klientów agencyjnych i Partnerów - Micro Project zobowiązuje się do nie wykorzystywania w żaden sposób danych zawartych w projektach zlecanych do druku.


§ 2 Płatności i ceny

8. Przystąpienie do realizacja zamówienia następuje po zatwierdzeniu projektów, oraz zaksięgowaniu wpłaty na konto.
9. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto chyba, że informacja obok ceny wyraźnie mówi inaczej. Należy doliczyć podatek VAT 22%.
10. Oferty promocyjne są ograniczone czasowo i mogą być w każdej chwili zmienione lub ograniczone bez podania przyczyny.
11. Zamówienia już przyjęte do realizacji i potwierdzone zostaną zrealizowane w cenach jakie obowiązywały w dniu przyjęcia zamówienia.
12. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej lub obowiązuje promocja zwalniająca Klienta z tej opłaty.
13. Micro Project może przyznać Klientowi możliwość odroczonej płatności na podstawie ustaleń indywidualnych.


§ 3 Dostawa i terminy

14. Terminy realizacji zamówień to standardowo 7-21 dni, chyba że ustalono z Klientem inaczej.
15. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
16. Za termin początkowy należy przyjąć dzień w którym zostały spełnione przez Klienta warunki: a) przesłanie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji, b) zatwierdzenie projektu, c) wpływ kwoty zamówienia na konto (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).
17. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej (np. awarii), niezależnych od Micro Project. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

18. Micro Project nie ma wpływu na terminowość dostarczania przesyłek ani na jakość usług Poczty Polskiej i firm kurierskich.

§ 4 Reklamacje

19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Micro Project. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
20. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem oraz jakości produktu muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu przez Klienta całego zamówionego nakładu, chyba że ustalono indywidualnie inaczej.
21. Reklamacje zgłaszane pocztą elektroniczną muszą zostać potwierdzone (odbiór) przez Micro Project. W przeciwnym razie należy kontaktować się ponownie.
22. Micro Project zobowiązuje się do potwierdzenia nadejścia reklamacji (w przypadku poczty elektronicznej) najdalej w 48 godzin roboczych od momentu nadejścia reklamacji.
23. W przypadku niektórych naszych produkcji możliwy jest wybór wymiaru co zaznaczono w opisie produktu i formularzach zamówień. W przypadku braku jasno określonego wyboru klienta przyjmujemy wymiary standardowe. W tym przypadku zamówione produkty nie podlegają reklamacji.
24. W przypadku gdy materiały są samodzielnie przygotowane przez zamawiającego nie ponosimy odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta, a gotowym produktem. Pliki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi w poligrafii zasadami.
25. Micro Project nie ingeruje w treści i zawartość projektów samodzielnie przygotowanych przez Klienta, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w treściach i grafice.
26. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin).
27. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki oraz ponownego druku pokrywa Micro Project.
28. Jeśli ne zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, reklamacja będą rozpatrywana negatywnie, chyba że indywidualnie ustalono inaczej.
29. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania, a klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku braku możliwości poinformowania Klienta drogą elektroniczną dopuszcza się powiadomienie telefoniczne.
30. Klient składając zamówienie zgadza się na powyższe zasady współpracy zawarte w Regulaminie.


§ 5 Akceptacja Projektu

31. Klient zobowiązuje się do dokładnej weryfikacji przedstawionego do akceptacji projektu.
32. Akceptacja projektu znosi odpowiedzialność Micro Project za ewentualne błędy w zaakceptowanym projekcie.

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Micro Project